Aktualności

MPZP gminy Biesiekierz dla wyprowadzeń liniowych prawomocny

7 grudnia 2016 r.

MPZP gminy Biesiekierz – dla wprowadzeń linii elektroenergetycznych do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie, uchwalony Uchwałą nr XXV/181/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 października 2016 r., stał się prawomocny.

Decyzja o ULICP prawomocna

7 listopada 2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo”, wobec braku odwołania stron, stała się ostateczna.

Decyzja o ULICP

MPZP w gminie Biesiekierz uchwalony

27 października 2016 r.

Uchwałą nr XXV/181/16 z dnia 27.20.2016 r. Rada Gminy Biesiekierz uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wyprowadzeń liniowych.

Decyzja wojewody zachodniopomorskiego

29 września 2016 r.

W dniu 28 września br. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 195/2016, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku technologicznego (II etap) w miejscowości Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz, na działce nr 65, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo”.

SKO utrzymuje w mocy DŚU

12 lipca 2016 r.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Świeszyno o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo.