Zakres prac

Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zadanie to Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co oznacza m.in.:

  • przygotowanie terenu pod docelową rozbudowę rozdzielni 400 kV i rozdzielni 110 kV dla farm wiatrowych,
  • rozbudowę stacji Dunowo w zakresie budowy nowej części rozdzielni 400 kV oraz budowę nowej rozdzielni 110 kV dla wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych,
  • instalację autotransformatora 400/110 kV AT3 o mocy 450 MVA dla zasilania istniejącej rozdzielni 110 kV,
  • budowę budynku technologicznego,
  • budowę kanałów kablowych, dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia, odwodnienia terenu stacji,
  • przebudowę istniejących linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn i Dunowo – Słupsk.

Rozbudowa stacji będzie realizowana przez doświadczonych wykonawców z firm Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. i PILE ELBUD S.A. Prace budowlano–montażowe będą prowadzone w godzinach 7:00 -19:00. Wykonawcy dołożą starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały one normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

Inwestycja ma potrwać do 30.11.2017 r.