Decyzja o ULICP prawomocna

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo”, wobec braku odwołania stron, stała się ostateczna.

Decyzja o ULICP

Posted in Aktualności.