Decyzja wojewody zachodniopomorskiego

W dniu 28 września br. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 195/2016, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku technologicznego (II etap) w miejscowości Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz, na działce nr 65, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo”.

Posted in Aktualności.