Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie lub przekazać wiadomość dotyczącą rozbudowy rozdzielni 400 kV i 110 kV w Stacji Elekroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo – skorzystaj z formularza:

 

 

Imię (wymagane)

Nazwisko

Adres email (wymagane)

Miejscowość

Wiadomość (wymagane)