Kto jest kim w inwestycji

INWESTOR


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej, w tym połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 500 kilometrów linii oraz 103 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
www.pse.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU


PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje działania wspierające realizację projektów inwestycyjnych sprzyjających osiąganiu celów Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).
www.pse-inwestycje.pl

 

WYKONAWCA

ZWSE logo
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o.o. – lider konsorcjum – jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w realizacji kompleksowo „pod klucz” usług w zakresie projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych  remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych. Od początku swojej działalności tj. od roku 1976 zrealizował szereg znaczących obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach terenowych. Najwyższą jakość prowadzenia działalności przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra, efektywny system zarządzania, nowoczesny sprzęt oraz znaczny potencjał produkcyjny i kapitałowy.
www.zwse.rzeszow.pl

 

WYKONAWCA

logo
PILE ELBUD S.A – członek konsorcjum – specjalizuje się w realizacji zadań inwestycyjnych budownictwa elektroenergetycznego obejmujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i rozruch obiektów liniowych i stacyjnych WN i NN. System zarządzania projektami, system zapewnienia jakości wg ISO 9001, posiadana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników dają gwarancję należytego spełnienia wymagań inwestorów z branży energetyki i z poza niej. Rosnące potrzeby modernizacyjne i inwestycyjne PSE S.A. i spółek dystrybucyjnych energetyki znakomicie wpisują się w dalsze plany rozwojowe spółki.
www.pile-elbud.pl