Aktualności

Rygor natychmiastowej wykonalności DŚU

8 lipca 2016 r.

Postanowienie Wójta Gminy Świeszyno ws. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Świeszyno znak: OS.6220.2.27.2015/2016 z dnia 16 maja 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo.

Wyłożenie w gminach SUiKZP

15 kwietnia 2016 r.

Do 25 kwietnia br. w gminie Świeszyno i do 17 maja br. w gminie Biesiekierz potrwa wyłożenie:  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) – związanego z rozbudową SE Dunowo.

Prace nad dokumentacją budowlaną

30 marca 2016 r.

W marcu 2016 r. Wykonawca inwestycji: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo”, kontynuował prace nad sporządzeniem dokumentacji budowlanej.

Wyłożenie MPZP w Gminie Biesiekierz

17 lutego 2016 r.

W Gminie Biesiekierz wyłożony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obejmujący teren inwestycji. Wyłożenie MPZP potrwa do 17 marca 2016 r.