Prace nad dokumentacją budowlaną

W marcu 2016 r. Wykonawca inwestycji: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo”, kontynuował prace nad sporządzeniem dokumentacji budowlanej.

Posted in Aktualności.