Rygor natychmiastowej wykonalności DŚU

Postanowienie Wójta Gminy Świeszyno ws. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Świeszyno znak: OS.6220.2.27.2015/2016 z dnia 16 maja 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo.

Posted in Aktualności.