SKO utrzymuje w mocy DŚU

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Świeszyno o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo.

Posted in Aktualności.