Wyłożenie w gminach SUiKZP

Do 25 kwietnia br. w gminie Świeszyno i do 17 maja br. w gminie Biesiekierz potrwa wyłożenie:  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) – związanego z rozbudową SE Dunowo.

Posted in Aktualności.